پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام شراب، احکام کفار ( فقه )، مهریه ( فقه )

وابسته

شراب ( فقه )، کافر ( فقه )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 31 : صفحه (8-9)