پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

مهمانی

وابسته

سفاهت ( فقه )، سفیه ( فقه )

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 20 : صفحه 355