پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «موالات» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تتالی، توالی

اعم

تتابع

اخص

توالی اثنان بر صید، توالی در تعریف لقطه، توالی دو حیض، توالی رضعات
به لحاظ اذان و اقامه:
موالات بین اذان و نماز، موالات بین اذان واقامه، موالات بین اقامه و نماز، موالات در اذان، موالات در اقامه
به لحاظ طهارت:
موالات در تیمم، موالات در غسل، موالات وضو
به لحاظ عبادات:
توالی زکات بر مال واحد، موالات در اعمال حج، موالات قضای روزه
به لحاظ عقد:
موالات ایجاب و قبول بیع، موالات ایجاب و قبول مضاربه، موالات ایجاب و قبول نکاح

منابع

  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 2 : صفحه 1450