پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام میت، افعال جوارحی ( فقه )

وابسته

نگهداری میت در الکل

== منابع ==[۱]