پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

انسان ( فقه )

اخص

موکل علیه کافر، موکل علیه مسلمان

وابسته

متعلق وکالت

منابع

  • ترمینولوژی حقوق : صفحه 701
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 200
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 27 : صفحه 398
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 16 : صفحه 859