پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

أجزای حرام گوشت، موی حیوان

اخص

به لحاظ حرمت ذاتی:
موی خوک، موی خوک دریایی، موی سگ، موی سگ دریایی
به لحاظ حرمت عارضی گوشت:
موی حیوان موطوئه، موی حیوان نجاست خوار

وابسته

تکفین با موی حرام گوشت، حیوان حرام گوشت

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 339
  • الفقه جلد 76 : صفحه 289
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 20 : صفحه 35
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 398