پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

واژه احصان ریشه قرآنی 1 و روایی 2 دارد و درباره هر یک از زن و مرد به کار رفته است. به مرد دارای احصان ' مُحصَن ' و به زن، ' مُحصَنه ' گفته می‌شود.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 281

اصطلاح‌نامه

اعم

مرد

وابسته

احصان مرد، ارتداد محصن، قذف محصن، لواط محصن، محصنه ( فقه )

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 281