پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اعانت: یاری کردن.

به یاری کننده ' مُعین '، یاری شونده ' مُعان ' و امری که بر آن یاری می‌شود، ' مُعان علیه ' گفته می‌شود.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 557

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مُعان» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

کمک شونده، یاری شونده

اعم

انسان ( فقه )

وابسته

کمک ( فقه )، مُعان علیه، مُعِین

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 557