پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

اعانت: یاری کردن.

به یاری کننده ' مُعین '، یاری شونده ' مُعان ' و امری که بر آن یاری می‌شود، ' مُعان علیه ' گفته می‌شود.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 557

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مُعِین» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

کمک کننده، یاری کننده، یاور

اعم

انسان ( فقه )

اخص

یاور محارب

وابسته

اتلاف کمک کننده، ضمان کمک کننده، کمک ( فقه )، مُعان، مُعان علیه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مُعِین به زیرصفحه مُعِین/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 557