پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

انسان ( فقه )

وابسته

تفلیس ( فقه )، مُفَلّس

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مُفلِس به زیرصفحه مُفلِس/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 20 : صفحه 382
  • القواعد و الفوائد جلد 2 : صفحه 13
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5 : صفحه 222
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 25 : صفحه 277
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 563
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 4 : صفحه 85