پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام قربانی، مکان ( فقه )

اخص

مکان قربانی مستحب
به لحاظ حج:
مکان قربانی حج، مکان قربانی عمره

وابسته

قربانی ( عمل )

منابع

  • المبسوط جلد 12 : صفحه 24
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 73