پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مکروهات» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مکروه ( فقه )

اعم

موضوعات احکام تکلیفی

اخص

آرزوی طولانی ( فقه )، آویختن قرآن برای محدث، استعمال مکروه، استغاثه مکروه، افطارمکروه، افعال مکروه شب، امتخاط در جمع، انزا برشتربچه دار، انزای الاغ بر اسب نجیب، بی قراری از اندوه، بیکاری، پوشش مکروه، تشبّه مکروه، تعشیر قرآن با طلا، تف رو به قبله ( فقه )، تقیه مکروه، تکدّی، تنبلی ( فقه )، خصای حیوان، سفر مکروه، سلام به بعض، شانه زدن مو در حمام، طمع تعظیم، طیره، عبور و مرور در اماکن شلوغ، عزوبت، عمل بدون استخاره، غزل با اجنبیه، غیبت مکروه، فرار از طاعون در مسجد، کتمان نعمت، کندن مو، گرفتن جوجه از آشیانه، مبارزه مکروه، مباشرت کارهای پست، مسواک در حمام، مکروهات آشامیدن، مکروهات پوشش، مکروهات حلال گوشت، مکروهات خانه، مکروهات دَین، مکروهات رضاع، مکروهات قربانی حج، مکروهات مهمانی، مکروهات ولادت، نشستن در جای زن، نیم خورده مکروه
به لحاظ آمیزش:
آمیزش مکروه، مکروهات آمیزش
به لحاظ استخدام:
استخدام ابوین، استخدام مستحق اکرام
به لحاظ ترک:
ترک دعا، ترک زیارت ائمه (ع)، ترک قربانی مستحب
به لحاظ خواب:
پر خوابی ( فقه )
به لحاظ خودداری:
خودداری از ادرار، خودداری از مدفوع
به لحاظ خوردن:
خوردن ابوین از عقیقه، مکروهات خوردن
به لحاظ ذبح:
ذبح مکروه، مکروهات ذبح
به لحاظ طهارت:
امامت متیمم، طهارت با آب گرم شده خورشید، مکروهات تیمم، مکروهات غسل، مکروهات وضو
به لحاظ عبادات:
تعطیل ذکر در خانه، روزه مکروه، مکروهات اذان، مکروهات اقامه، مکروهات جهاد، مکروهات حج، مکروهات دعا، مکروهات روزه، مکروهات طواف، مکروهات نماز، مکروهات وقوف در عرفات، نماز مکروه
به لحاظ عقد و ایقاع:
رمایه مکروه، صدقه مکروه، طلاق مکروه، عهد بر مکروه، قرض مکروه، قسم مکروه، مزارعه مکروه
به لحاظ قضاوت:
قضاوت مکروه، مکروهات قضاوت
به لحاظ محدث:
مکروهات تخلّی، مکروهات جنب، مکروهات حایض، مکروهات نفسا
به لحاظ مرگ:
آرزوی مرگ ( فقه )، اخفای مرگ
به لحاظ معاملات:
احتکار مکروه، کسب مکروه، مکروهات کسب
به لحاظ مکان مقدس:
اقامت در مکه، مکروهات مسجد
به لحاظ میت:
مکروهات احتضار، مکروهات تشییع جنازه، مکروهات تکفین، مکروهات دفن میت
به لحاظ نکاح:
تبتل ( ترک ازدواج )، مکروهات نکاح، نکاح مکروه
به لحاظ وصیت:
وصیت به مکروه، وصیت مکروه

وابسته

اتمام مکروه، اجاره بر مکروهات، اجرت مکروهات، اعانت مکروه، انتفاع مکروه، ترک غسل جمعه، مباحات ( فقه )، مستحبات ( فقه )، واجبات

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مکروهات به زیرصفحه مکروهات/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

  • الفتاوی المیسرة : صفحه 20
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 38 : صفحه 371
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 8 : صفحه 165