پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اقامه، مکروهات

اخص

اعراب اواخر فصول اقامه، تکلم بعد از اقامه، رَوْم

وابسته

اقامه نماز( مقابل اذان )، مستحبات اقامه

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 582
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 3 : صفحه 497
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 160