پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

مکروهات

اخص

اوداج اربعه، رگ حلال گوشت، قلوه حلال گوشت، گوش قلب حلال گوشت

وابسته

حیوان حلال گوشت، محرمات حلال گوشت

منابع

  • الوسیلة الی نیل الفضیله : صفحه 361
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 161
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 111
  • مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 15 : صفحه 137
  • هدایة العباد جلد 2 : صفحه 230