پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

انسان ( فقه )

وابسته

اسلام مکره، اقرار اکراهی، اکراه ( فقه )، ذبح اکراهی، ظهار اکراهی، مکرِه، نذر مکره، نماز مکره، وصیت به مکره، وصیت مکره، وقف مکره، وکالت مکره

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 3 : صفحه 443
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 433
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 630