پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

جنازه

جنازه: میّت در تابوت/ میّت.

در معنای جنازه بین لغویان اختلاف است. برخی گفته‏اند: جنازه - به کسر و فتح جیم - عبارت است از میّت در تابوت. برخی دیگرجنازه به کسر جیم را به معنای تابوت و به فتح آن را به معنای میّت در تابوت گرفته‏اند. برخی نیز جنازه - به کسر و فتح جیم - را به میّت تعریف کرده‏اند. تعاریف دیگری نیز گفته‏اند. 1

) ر تابوت () ر تشییع جنازه () ر میّت (

1. لسان العرب و مجمع البحرین/ واژه »جنز«؛ جواهر الکلام 273 /4.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 120

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «میت» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اموات، جنائز، جنازه، مردگان، مرده، نعش

اعم

انسان ( فقه )

اخص

اهل قبور، بلاوارث، مجتهد میت ( فقه )، مسکت، مصعوق، مهدوم، میت جنب، میت خفه شده با دود، میت عبد، میت مستضعف، میت مشرح، میت مُحْرِم
به لحاظ ایمان:
مؤمن میت، میت ذمی، میت مؤمن، میت محارب، میت معصوم(ع)، میت منافق
به لحاظ جنسیت:
میت خنثی، میت دختر بچه، میت زن، میت کودک، میت مرد
به لحاظ دین:
مدیون میت، میت مفلس
به لحاظ غایب:
میت حاضر، میت غایب
به لحاظ موجب:
اعدامی، غریق، مقتول، میت مدعو در شب

وابسته

آلت تناسلی میت، آمیزش میت، أجزای جدا شده انسان، احکام میت، استغفار برای میت، استقبال میت، انسان زنده، بدن میت ( فقه )، بینی میت، پایین آوردن صوت، پوشش دست برای استنجای میت، پوشش میت، تجهیز میت، تزیین جنازه، تسجیه، تعیین میت، تکیه گاه برای میت، تلقین میت، حج نذری میت، حجب میت، حضور میت، حق بر میت، حنوط، خوردن اضطراری میت محترم، دعوی علیه میت، دفن میت، دفن میت در سرداب، دیه جرح میت، رفع صوت نزد جنازه، زنا با میت، زنده، سوختگی میت، سوزاندن میت، سوزاندن میت غیر مسلمان، شستن میت، شهادت وصی برای میت، صدقه برای اموات، ضمان از میت، طلب کار میت، طهارت میت، غَسّال، غُسل میت، قبر ( فقه )، قسم استظهاری، گریه بر میت، گوش میت، لباس میت، ناخن میت، نشاندن میت، نماز میت، نمازگزارمیت، هتک میت، وضوی میت، وقف بر میت، ولی میت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه میت به زیرصفحه میت/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 16 : صفحه 5
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 67
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 5 : صفحه 305
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 691
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 120