پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «میل ( وسیله اندازه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

أمیال

اعم

آلات سنجش

اخص

میل خراسانی، میل قدما، میل محدثین، میل هاشمی

وابسته

فرسخ

== منابع ==index.php?catid=50

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 778
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 248
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 14 : صفحه (198-201)
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 328
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 3 : صفحه 366
  • مهذب الاحکام جلد 9 : صفحه 144