پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ناصبی ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

نواصب ( فقه )

اعم

کافر حکمی ( فقه )

وابسته

ارث ناصبی، اغتیال مال ناصبی، امامت ناصبی، حج ناصبی، دشمنی با اهل بیت ( ع )، ذبح ناصبی، ذبیحه ناصبی، شهادت ناصبی، صدقه به ناصبی، غسل میت کافر حکمی، کفاره به ناصبی، مصافحه با ناصبی، نجاست ناصبی، نکاح با ناصبی، نماز میت کافر حکمی، نیم خورده ناصبی

== منابع ==index.php?catid=50

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 118
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 164
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه (63-65)
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 382