پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «نایب» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

نائب

اعم

انسان ( فقه )

اخص

سفیر، نایب امام ( ع )

وابسته

ایمان نایب حج، منوب عنه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نایب به زیرصفحه نایب/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 5 : صفحه 3610