پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، نجاست ( فقه )

وابسته

نجاست محل سجده نماز

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 119
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه (459-460)