پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، نجاست ( فقه )

اخص

نجاست بهائی، نجاست فرزند کافر، نجاست کافر حکمی، نجاست کتابی، نجاست مرتد، نجاست مشرک

وابسته

آیه نجاست مشرکان، طهارت کافر، قاعده کل کافر نجس، کافر ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نجاست کافر به زیرصفحه نجاست کافر/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 35 : صفحه 22
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 355