پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «نجاست ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

قذارت، نجاسة، نجس

اعم

احکام نجاسات، پلیدی

اخص

آب نجس، استخوان نجس، انگشتر نجس، بدن نجس، پای نجس، چوب نجس، حصیر نجس، روغن نجس، سنگ نجس، غذای نجس، فلز نجس، کفش نجس، کلاه نجس، نان خمیر نجس، نجاست آب، نجاست آب دهان، نجاست باطن اشیاء، نجاست بدن، نجاست حشیش، نجاست غذا، نجاست کودک، نجاست مسجد، نجاست یخ
به لحاظ ذاتی وعرضی:
نجاست ذاتی، نجاست عَرَضی
به لحاظ عبادت:
نجاست در نماز، نجاست دراثناء طواف، نجاست غیر محل سجده نماز، نجاست محل سجده نماز، نجاست معفو در نماز
به لحاظ کفر:
نجاست اهل حق، نجاست کافر
به لحاظ وضو:
نجاست اعضا بعد از وضو، نجاست اعضا قبل از اتمام وضو
به لحاظ پوشش:
لباس نجس، نجاست کفن، نجاست لباس

وابسته

اثر نجاست، اجتناب از نجاست ( فقه )، ادرار نجس، ادکلن، ازاله نجاست، استحاله نجاسات، استنجا با نجاسات، استهلاک نجس، اشتباه محل نجس، اعلان نجاست، اقتنای نجاسات، اِخبار به نجاست، بوی نجاست، بینه نجاست، تکفین با نجاست، تنجس، ثبوت نجاست، حریم نجاست، سجده بر نجس، شک در نجاست، شهادت به نجاست، طعم نجاست، طهارت ( فقه )، طهارت آب چاه از نجاست مختلف، طهارت آب چاه از نجاست مماثل، طهارت آب چاه با جهل به مردار، ظن به نجاست، علم به نجاست، غساله نجاست، مس نجاست، ملاقی متنجس، نجاسات ( فقه )، نماز با نجاست

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نجاست ( فقه ) به زیرصفحه نجاست ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

  • درمحضرشیخ انصاری شرح محرمه جلد 2 : صفحه 141
  • طهارت و نجاست اهل کتاب و مشرکان در فقه اسلامی : صفحه 102
  • فقه السنة جلد 1 : صفحه 23
  • کتاب الطهارة (ط.ق) جلد 2 : صفحه 335
  • نتایج الافکار-الاول : صفحه 23