پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز جماعت، نسیان در نماز

اخص

نسیان امام به نجاست
به لحاظ علم وجهل:
نسیان امام با جهل ماموم، نسیان امام با علم ماموم

وابسته

ارشاد امام جماعت، امامت جماعت، نماز جماعت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نسیان امام جماعت به زیرصفحه نسیان امام جماعت/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • مستمسک العروة الوثقی جلد 7 : صفحه 312
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه (98-99)