پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

اخلال در نماز، نسیان ( فقه )

اخص

نسیان اجزای نماز، نسیان امام جماعت، نسیان قصر نماز، نسیان کیفیت نماز، نسیان مقدمات نماز، نسیان مورد شک نماز
به لحاظ محل:
نسیان در نماز بعد محل، نسیان در نماز در محل
به لحاظ نوع نماز:
نسیان در نماز احتیاط، نسیان در نماز مستحب

وابسته

نقصان نماز، نماز ( فقه )

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 9 : صفحه 104
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 196
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 3 : صفحه 303
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 12 : صفحه 238، 250
  • مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 7 : صفحه 79
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 199