پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

نسیان در نماز

وابسته

قصر نماز

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 516
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 14 : صفحه 349