پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز عیدین، نسیان قنوت

وابسته

قنوت نماز عیدین

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 11 : صفحه 370