پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

نسیان در نماز

اخص

نسیان اذان، نسیان اقامه

وابسته

مقدمات نماز

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 7 : صفحه 360
  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 575
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه (161-163)
  • مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 4 : صفحه 535
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 74