پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام خمس، نصاب

اخص

نصاب غواصی، نصاب گنج، نصاب معدن ( فقه )

وابسته

خمس ( عمل )

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 70
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 16 : صفحه 83
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 29 : صفحه 19، 220
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 5 : صفحه 21، 128، 139