پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

خُرْس: نفاس زن بر اثر زاییدن.

خُرس، نفاس زن به سبب زاییدن است) ر نفاس (؛ لیکن برخی گفته‏اند: به ولیمه‏ای که برای نوزاد می‏دهند نیز خُرس اطلاق می‏شود. 1 از آن به مناسبت در باب نکاح سخن گفته‏اند.

بر اساس آنچه در روایات آمده از جمله موارد استحباب ولیمه، خُرس است مراد از خُرس، ولادت فرزند است؛ چنان که اجابت دعوت ولیمه آن نیز استحباب دارد. 2

) ر ولیمه (

1. تذکرة الفقهاء) ق (578 /2؛ الحدائق الناضرة 2 30 - 29 /23. تذکرة الفقهاء) ق (578 /2؛ تحریر الاحکام 584 - 583 /3؛ وسائل الشیعة 311 /24.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 445

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «نفاس ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

خُرس، دم المخاض

اعم

اسباب ترک نماز، حدث اکبر، مسقطات وجوب نماز قضا

اخص

نفاس بیش از ده روز، نفاس در مسجد، نفاس متخلل به طهر
به لحاظ عادت:
نفاس ذات عادت، نفاس مبتدئه، نفاس مضطربه
به لحاظ عبادت:
نفاس در نماز، نفاس معتکف
به لحاظ ولادت:
نفاس با شک در ولادت، نفاس دو قلو، نفاس ولادت تام

وابسته

آغاز نفاس، احکام نفاس، استحاضه بعد از نفاس، استمرار نفاس، اقل نفاس، اکثر نفاس، بینه نفاس، تعلم احکام نفاس، حیض ( فقه )، حیض بعد از نفاس، حیض محتبس، زایمان، زایمان بدون خون، شک در نفاس، طهارت از نفاس، طهارت روزه دار از نفاس، طهارت مظاهره از نفاس، طهر بین حیض، طهر بین نفاس، ظهار نفسا، غسل نفاس، فاصله نفاس و حیض، مبدأ نفاس، مدت نفاس، منفوس، نفسا، ولادت ( فقه )، ولادت طولانی

== منابع ==index.php?catid=50

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 394، 396
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 68، 69
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 41 : صفحه 5، 12
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 256
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 60، 62
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 345، 349
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 3 : صفحه 371، 398
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 445
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 154
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 169، 170
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 3 : صفحه 430، 446، 454
 • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 305، 306، (309-315)، 323