پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

نفقه ( فقه )

وابسته

ولد الزنا

== منابع ==[۱]