پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز جماعت، نقصان ارکان نماز

وابسته

اعاده نماز جماعت، زیادی ارکان ماموم

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 14 : صفحه 7