پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

نقصان أجزای نماز

اخص

به لحاظ اجزای نماز:
نقصان تسبیحات اربعه، نقصان رکعت نماز، نقصان سجده نماز، نقصان قیام نماز
به لحاظ ارکان نماز:
نقصان ارکان نماز، نقصان غیر ارکان نماز

وابسته

ترک غیر ارکان نماز، زیادی واجبات نماز، نقصان مستحبات نماز، واجبات نماز

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 9 : صفحه 133
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 190، 196
  • توضیح المسائل مراجع جلد 1 : صفحه 653
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 3 : صفحه 85
  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 217