پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «نمازگزار مرد» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مرد نمازگزار

اعم

مرد، نماز گزار

وابسته

تورک نمازگزار مرد، زن نمازگزار، موقف نماز گزار میت، نماز مرد

منابع

  • توضیح المسائل مراجع جلد 1 : صفحه 463