پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «نماز با اجزای حرام گوشت» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

نماز با اجزای غیر ماکول اللحم، نماز با پشم حرام گوشت، نماز با پوست حرام گوشت، نماز با کرک حرام گوشت، نماز با موی حرام گوشت

اعم

نماز با اجزای حیوان

اخص

نماز با اجزای حواصل، نماز با اجزای روباه، نماز با اجزای سنجاب، نماز با اجزای فنک، نماز با اجزای قاقم، نماز با خزّ

وابسته

أجزای حرام گوشت، پوست سمور، حیوان حرام گوشت اصلی، حیوان حرام گوشت عارضی، کرک سمور، نماز با اجزای حلال گوشت، نماز با اجزای حیوان مشکوک، نماز با حمل حرام گوشت، نماز با لباس از موی انسان

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نماز با اجزای حرام گوشت به زیرصفحه نماز با اجزای حرام گوشت/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 527
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 144
  • توضیح المسائل مراجع جلد 1 : صفحه 468
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 81
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 8 : صفحه 65
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 162
  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 282