پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

روباه کوچک اندام و خالدار، قدش کوتاه و پوستش قرمز و پشت او دارای موهایی است که انتهای آنها سفید است.

اعم

نماز با اجزای حرام گوشت

وابسته

فَنَک، کرک حرام گوشت

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 79
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 8 : صفحه 65
  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 293