پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

نماز با لباس، نماز مکروه

اخص

نماز با لباس چرکین، نماز با لباس ملاقی موش، نماز با لباس ملاقی نجاست

وابسته

آلوده، ادرار حرام گوشت، ادرار حلال گوشت، ادرار حیوان، ادرار خفاش، ادرار گربه، ادرار مکروه گوشت، خون کک، عرق جنب، عرق جنب از حرام، عرق جنب از حلال، عرق حایض، مدفوع حرام گوشت، مدفوع حلال گوشت

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 71
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 1 : صفحه 54
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه (178-179)، 181
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه (309-311)
  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 361