پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

عبادت حایض، محرمات حایض، نماز ( فقه )

اخص

نماز آیات حایض، نماز مستحب مبتدئه

وابسته

استبراء حایض، استقبال حایض، امتحان حایض، ترک استبرای حایض، ترک نماز حایض، حایض ( فقه )، حیض ( فقه )، حیض اثنای نماز، حیض هنگام قصد اقامت، طهارت حایض وقت نماز، غسل حیض، غسل حیض برای نماز، قضای نماز حایض، وسعت وقت

منابع

 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 41
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 18 : صفحه 314
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 256
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 52
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 45
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 3 : صفحه 153
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 144
 • کتاب العین : صفحه 191
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 150
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 62
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 3 : صفحه 258، 272، 357، 366
 • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه (258-259)
 • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 147، 190، 191، 217، 255، (258-259)