پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

نماز زندانی، نماز عیدین

وابسته

زندانی ( فقه )، نماز جمعه زندانی

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 454