پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «نماز مسافر» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

نماز در سفر

اعم

احکام سفر، نماز ( فقه )

اخص

نماز مستحب مسافر، نماز ناسی سفر
به لحاظ اکراه:
نماز در سفر اجباری، نماز در سفر اکراهی
به لحاظ سفر:
نماز در سفر اطاعت، نماز در سفر حرام، نماز در سفر صید، نماز قطاع الطریق
به لحاظ شغل:
نماز با تغییر شغل در سفر، نماز خدمه کاروان، نماز خلبان، نماز دانشجویان، نماز کارمند مسافر، نماز کثیر السفر، نماز مسافر اجیر
به لحاظ علم:
نماز مسافر جاهل، نماز مسافر ناسی
به لحاظ قصد:
نماز مسافر تابع، نماز مسافر سرگردان، نماز مسافر کودک، نماز مسافر مردد
به لحاظ مسافت:
نماز در مسافت استداره‌ای، نماز در مسافت تلفیقی، نماز مسافر بعد حد ترخص، نماز مسافر در مسافت کم، نماز مسافر قبل حد ترخص
به لحاظ مسیر:
نماز مسافر دریایی، نماز مسافر زمینی، نماز مسافر هوایی
به لحاظ مکان:
نماز مسافر در اماکن تخییر، نماز مسافر در حرم امام علی ( ع )، نماز مسافر در مسیر مکه، نماز مسافر در مشاهد غیر ائمه ( ع )، نماز مسافر در منا
به لحاظ نوع نماز:
نماز جمعه مسافر، نماز صبح مسافر، نماز ظهر مسافر، نماز عصر مسافر، نماز عیدین مسافر، نماز مغرب مسافر

وابسته

اتصال سیر، اتمام نماز، ادراک نماز جماعت، استقبال در نماز، اقتدای حاضر به مسافر، اقتدای مهاجر به اعرابی، امامت مسافر، برگشت از سفر، ترک نماز در سفر، تشهد نماز چهار رکعتی، روزه مسافر، سفر نمازگزار، سهو در نماز مسافر، شرایط نماز قصر، شک در رکعات نماز مسافر، ظن تابع به افتراق، ظن تابع به مصاحبت، عدول از تمام به قصر، قاعده القصر علی المسافر، قصد اقامت اثنای نماز، قصر نماز، قضای نماز مسافر، مسافر، مستحبات نماز مسافر، مِلْک، نماز امیر در امارت، نماز تمام، نماز خوف، نماز مقیم، نماز نگهبان خرمنگاه‌

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نماز مسافر به زیرصفحه نماز مسافر/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==magshow.php?kind=199

 • استفتائات : صفحه 58
 • استفتائات : صفحه 76
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 778
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 136
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 247
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 509
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 14 : صفحه 193
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 327
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 3 : صفحه 358
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 8 : صفحه 155
 • مهذب الاحکام جلد 9 : صفحه 133