پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «نماز مستحب ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

سُبحه ( نماز)، نافله ( فقه )، نماز مندوب، نماز نافله، نوافل ( فقه )

اعم

مستحبات ( فقه )، نماز ( فقه )

اخص

نماز مستحب رو به قبله، نماز مستحب غیر مرتب
به لحاظ افعال:
نماز بین اذان و اقامه، نماز قبل از آمیزش، نماز قبل از حج، نماز قبل از عقد نکاح، نماز مستحب بعد از اقامه، نماز مستحب بعد از نماز عیدین، نماز مستحب بین دو نماز، نماز هنگام خواستگاری
به لحاظ ایام:
نماز اوّل ماه، نماز دهه اول ذی الحجه، نماز روز مبعث، نماز شب عید فطر، نماز شب مبعث، نماز مستحب ماه ذی الحجه، نماز مستحب ماه رجب، نماز مستحب ماه رمضان، نماز مستحب ماه شعبان
به لحاظ تکلیف:
نماز مستحب با قضای واجب، نماز مستحب قبل از قضا، نماز مستحب قبل از نماز قضا
به لحاظ حالت:
نماز مستحب ایستاده، نماز مستحب پیاده، نماز مستحب سواره، نماز مستحب نشسته
به لحاظ مکان:
نماز مخصوص در عرفات، نماز مستحب داخل کعبه، نماز مستحب در حرم معصوم ( ع )، نماز مستحب در خانه، نماز نزد ستون توبه
به لحاظ نمازگزار:
نماز مستحب مبتدئه، نماز مستحب مسافر، نماز مستحب مستحاضه
به لحاظ نوع:
نماز استخاره، نماز استغاثه، نماز اعرابی، نماز افتتاح، نماز امام علی ( ع )، نماز باران، نماز برای انتخاب همسر، نماز تحیت، نماز توبه، نماز جعفر طیار، نماز حاجت، نماز حضرت زهرا ( س )، نماز حضرت محمد ( ص )، نماز زیارت، نماز شکر، نماز طلب ذکاوت ذهن، نماز طلب رزق، نماز طواف مستحب، نماز عید غدیر، نماز عید نوروز ( فقه )، نماز غفیله، نماز قطع باران، نماز کشف مهمات، نماز لیلة الرغائب، نماز نافله افتتاح، نماز نافله ناقص، نماز نافله یومیه، نماز وحشت، نماز وصیت
به لحاظ وقت:
نماز مستحب جمعه، نماز مستحب در وقت مکروه، نماز مستحب در وقت واجب، نماز مستحب غیر موقت، نماز مستحب قبل از نماز عیدین، نماز مستحب قبل از نماز واجب، نماز مستحب موقت

وابسته

آشامیدن در نماز مستحب، أجزای نماز مستحب، اجاره بر نماز، اخفات نماز مستحب، اذان نماز مستحب، استغفار بین نافله و نماز صبح، استقبال در نماز مستحب، اعاده نماز مستحب، اقامه نماز مستحب، اقتدای نماز مستحب، اقتدای نماز مستحب به واجب، اقتدای نماز نذری به مستحب، امامت کودک، پوشش در نماز مستحب، تاخیر نماز مستحب، تربع در نماز مستحب، ترک ارکان نماز مستحب، تزاحم نماز آیات با نافله، تعقیبات نماز مستحب، تفریق بین نماز مشترک، تقدیم نماز مستحب، تقدیم نماز میت، تقدیم نماز نافله یومیه، تکبیرات افتتاحیه نماز مستحب، تکبیرة الاحرام نماز مستحب، تیمم برای نماز مستحب، زیادی ارکان نماز مستحب، زیادی در نماز مستحب، سجده تلاوت در نماز، سجده سهو نماز مستحب، سجده نماز مستحب، سهو در نماز مستحب، سوره احقاف ( فقه )، شک در انجام نماز مستحب، شک در رکعات نماز مستحب، شک در نماز مستحب، عدول از نماز مستحب، غسل جنابت برای نماز، فضیلت نماز مستحب، قرائت چند سوره در نماز مستحب، قرائت حمد در نماز مستحب، قرائت سبحان الله بین نماز صبح و نافله، قرائت سوره توحید، قرائت سوره طولانی در نماز، قرائت نماز مستحب، قضای نماز مستحب، قطع نماز مستحب، قنوت نماز مستحب، قیام نماز مستحب، مشروعیت نماز مستحب، نذر نماز مستحب، نسیان اجزای نماز مستحب، نسیان ارکان نماز مستحب، نسیان تشهد نماز مستحب، نسیان در نماز مستحب، نقصان نماز مستحب، نماز تراویح، نماز ضحی، نماز مستحب به جماعت، نماز مکروه، نماز واجب، نیابت در نماز مستحب، نیت استحباب نماز، وضو برای نماز مستحب، وقت نماز مستحب

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نماز مستحب ( فقه ) به زیرصفحه نماز مستحب ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • التنقیح فی شرح العروة (طهارت) جلد 5 : صفحه 357
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 469، 494، 696
 • العروة الوثقی (ط.ق) جلد 1 : صفحه 284
 • الفقه جلد 10 : صفحه (23-24)
 • المباحث الفقهیة فی شرح الروضة البهیة جلد 2 : صفحه 89
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 70، 71، 131
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 41 : صفحه 108
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 135، 208، 265
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه (6-7)، 36، 484
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 7 : صفحه 11، 293
 • رسائل فقهیة (مخطوط) : صفحه (41-42)
 • قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 245
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 192، 306
 • کشف اللثام (ط.ج) جلد 3 : صفحه 7، 94
 • کلمة التقوی جلد 1 : صفحه 136
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه (45-46)
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 3 : صفحه 12
 • مختصر الاحکام : صفحه 27
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 136
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 3 : صفحه 37
 • مصباح الفقاهة جلد 1 : صفحه 469
 • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 29
 • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 13، 142، 146