پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام ارتداد، نماز میت کافر

وابسته

دفن مرتد، غسل میت مرتد

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 79
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 2 : صفحه 23
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 404
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 4 : صفحه 211
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 102