پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، نماز میت

اخص

نماز میت کودک کافر
به لحاظ نوع کافر:
نماز میت کافر حکمی، نماز میت کافر کتابی، نماز میت مرتد

وابسته

کافر ( فقه )

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 79
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 404
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 356
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 426
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 4 : صفحه 211
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 102