پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کودک، نماز میت غیر مکلف

اخص

نماز میت کودک کافر
به لحاظ سن:
نماز میت شش ساله، نماز میت کمتر از شش سال

وابسته

میت کودک، نماز میت مکلف

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نماز میت کودک به زیرصفحه نماز میت کودک/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 429
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 185
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 79
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 405، 426
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 12 : صفحه 5، 8، 74، 96
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 356، 359
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 426، 427، 429، 436، 438
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 4 : صفحه 211
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 2 : صفحه 782
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 101، 102، 133