پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «نماز ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

صلات ( فقه )

اعم

عبادات بدنی

اخص

نماز اثنای خطبه جمعه، نماز ادامه دهنده قهر، نماز اشاره‌ای، نماز با درک یک رکعت، نماز با وضوی باطل، نماز پیامبر(ص)، نماز تقیه‌ای، نماز در کره ماه، نماز در ماه رمضان، نماز عجمی، نماز فرزند در وطن والدین، نماز مقابل تمثال، نماز واجب به صورت نماز جعفر
به لحاظ آلودگی:
نماز با خون، نماز با فضلات انسان، نماز با فضلات حیوان، نماز با نجاست
به لحاظ اتمام اعمال:
نماز قبل از قضای اجزاء، نماز قبل از نماز احتیاط
به لحاظ اجرت:
نماز استیجاری، نماز تبرعی
به لحاظ اجزا:
افعال نماز، هیئات نماز
به لحاظ احکام تکلیفی:
نماز مستحب ( فقه )، نماز مکروه، نماز منهی، نماز واجب
به لحاظ اختیار:
نماز اختیاری، نماز مکره
به لحاظ ادا و قضا:
نماز ادا، نماز قضاء
به لحاظ اذان و اقامه:
نماز با اذان، نماز با اقامه، نماز بدون اذان، نماز بدون اقامه
به لحاظ استقبال:
نماز بدون استقبال، نماز بر جهات متعدد، نماز طرف بیت المعمور
به لحاظ امنیت:
نماز أمن، نماز خوف
به لحاظ جماعت:
نماز جماعت، نماز فرادا
به لحاظ جنسیت نماز گزار:
نماز خنثی، نماز زن، نماز مرد
به لحاظ جهر:
نماز اخفاتی، نماز جهری
به لحاظ حالت نماز گزار:
نماز ایستاده، نماز مستلقی، نماز مضطجع، نماز نشسته
به لحاظ حضور:
نماز مجبور به اقامت، نماز مسافر، نماز مقیم
به لحاظ دماء ثلاثه:
نماز حایض، نماز نفسا
به لحاظ سفر:
نماز در حد ترخص، نماز در وطن متعدد، نماز طلاب، نماز عازم عرفات، نماز مرزبان
به لحاظ سواره و پیاده:
نماز پیاده، نماز سواره
به لحاظ صحت:
نماز باطل، نماز صحیح
به لحاظ طهارت:
نماز با تیمم، نماز با غسل، نماز بدون طهارت، نماز متعدد با یک وضو
به لحاظ علم:
نماز جاهل، نماز شاک، نماز غافل، نماز ناسی
به لحاظ غایت:
نماز برای امام زمان (عج)، نماز برای ترغیب، نماز برای تعلیم
به لحاظ فعل در نماز:
نماز با فعل قلیل، نماز با فعل کثیر
به لحاظ قبر:
نماز مساوی قبر غیر معصوم ( ع )، نماز مساوی قبر معصوم ( ع )
به لحاظ قصد و هوشیاری:
نماز بدون نیت، نماز بی هوش، نماز ریائی، نماز شارب مرقد
به لحاظ قصر و اتمام:
نماز تمام، نماز قصر
به لحاظ مانع:
نماز با اخلال، نماز با ترک طهارت مسجد، نماز با نجاست مسجد
به لحاظ محجوریت:
نماز عبد، نماز کودک، نماز مجنون
به لحاظ مکان:
نماز در اداره مصادره ای، نماز در اماکن متعدد، نماز در بلاد کبیره، نماز در بیابان، نماز در زمین وسیع، نماز در قطب، نماز در مجتمع مسکونی، نماز در مکان حرام، نماز در مکان غیر، نماز در مکان غیر مخمس، نماز در مکان غیر مزکّی، نماز در مکان مأذون، نماز در مکان متحرک، نماز در مکان مشترک، نماز در مکان مقدس، نماز در مکان مملوک، نماز در مکان نجس، نماز در ملک غیر وطن، نماز درخانه، نماز روی حریر، نماز معتکف خارج مسجد
به لحاظ نماز گزار:
نماز امّی، نماز دو سر، نماز کافر، نماز لال، نماز مانع زکاة، نماز مدیون، نماز معذور
به لحاظ نوع:
نماز احرام، نماز ذات سبب، نماز طواف
به لحاظ همراه:
نماز با حمل حرام گوشت، نماز با حمل نجس، نماز با سلاح
به لحاظ وقت:
نماز بعد از وقت، نماز در تنگی وقت، نماز در هوای ابری، نماز زندانی، نماز قبل از وقت
به لحاظ پوشش:
نماز با اجزای حیوان، نماز با پوشش، نماز با طلا، نماز با کشف عورت، نماز با لؤلؤ، نماز با مغصوب، نماز بدون عمامه

وابسته

آداب نماز ( فقه )، آشامیدن در نماز، آمین در نماز، آه در نماز، آیه نماز، إجزای نماز، اتمام نماز، اجاره بر نماز، اجتماع نماز، اجرت تعلیم نماز، اجیر نماز، احرام بعد از نماز واجب، احضار نماز، احکام نماز، اخراج برای نماز، اخفات نماز، اخلال در نماز، ادرار در نماز، ادرار قبل از نماز، ادراک نماز، اذان نماز، ارتداد اثنای نماز، ارکان نماز ( فقه )، استحاضه در نماز، استخاره بعد نماز، استخاره به نماز، استخفاف نماز ( فقه )، استشفا به نماز، استعاذه در نماز، استعانت در نماز، استعمال بوی خوش ( فقه )، استغفار در نماز، استفراغ در نماز، استکانت در نماز، استهلاک در نماز، اسلام به نماز، اطاله نماز، اعاده نماز، اعراب در نماز، اقتدا، اقعا در نماز، اکتمام، اکوان فارغه نماز، امنیت در نماز، انتظار نماز، انعقاد نماز، انفراد در نماز، انکار نماز، بسمله در نماز، بطلان نماز، بلعیدن در نماز، بلوغ بعد نماز، بی هوشی در نماز، بیدار کردن برای نماز، پوشش نمازگزار، تاخیر نماز، تارک نماز، تباکی در نماز، تبسم در نماز، تبعیض در نماز، تجافی در نماز، تجوید در نماز، تحریم نماز، تحلیل نماز، تذکر نماز، تربع در نماز، ترتیب نماز، ترتیل نماز، ترک نماز، تروک نماز، تزاحم واجبین ( فقه )، تزیین برای نماز، تسبیح بین دو نماز، تسبیح در نماز، تسمیت در نماز، تشاغل در نماز، تشهد نماز، تضییع نماز، تعطیل نماز در خانه، تعقیبات نماز، تعلم نماز، تعیین نماز، تعیین نوع نماز، تف در نماز، تفریق بین نماز، تقدیم نماز، تقیه در نماز، تکاسل در نماز، تکبیر بعد از نماز، تکبیرات نماز، تکرار نماز، تلبیه در نماز، تلقین نماز، تنحنح در نماز، تنخم در نماز، تورک در نماز، تیمم برای نماز، جمع نماز، جهاد با تارک نماز، جواب سلام در نماز، چرت در نماز، حجامت در نماز، حد قصر نماز، حدث در نماز، حرکت در نماز، حقیقت نماز ( فقه )، حکایت اذان در نماز، خروج صبح زود برای نماز جمعه، خنده در نماز، خوردن در نماز، داعی نماز، دعا بعد نماز، دعا در نماز، ذات نماز، ذکر نماز، رجوع در نماز، روزه ( فقه )، ریا در نماز، سقوط نماز، سهو در سهو نماز، سهو در نماز، شرایط نماز ( فقه )، شک در نماز، صفات نماز، صلوات در نماز، ضمیمه در نماز، ظن در نماز، ظهور خلاف در نماز، عبث در نماز، عجب به نماز، عجز از نماز، عدم فاصله بین اذان و نماز، عدم فاصله بین اقامه و نماز، عدول از نماز، عدول در نماز، عمل بیهوده در نماز، غسل برای نماز، غفلت در نماز، غَنا در نماز، فضیلت نماز، فعل در نماز، فوت در نماز، فوت نماز، فوریت نماز، قاعده تلازم بین نماز و روزه، قدرت بر نماز، قصر نماز، قضای نماز، قطع نماز، قنوت، کیفیت نماز، لباس نمازگزار، لهو در نماز، مبادرت تاجر به نماز، مبطلات نماز، مدفوع در نماز، مدّ واجب نماز، مراتب نماز، مسواک برای نماز، مشروعیت نماز، مصافحه بعد نماز، مصلّی(مکان )، مقدمات نماز، مکروهات نماز، مناجات در نماز، منوب عنه نماز، موالات در نماز، نذر نماز، نسیان در نماز، نسیان نماز، نفاس در نماز، نگاه در نماز، نماز گزار، نیابت در نماز، نیت نماز، وجوب نماز، وسواسی در نماز، وضو برای نماز، وقت نماز، وکالت در نماز، یقین در نماز

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نماز ( فقه ) به زیرصفحه نماز ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 467
 • الفقه جلد 10 : صفحه 23
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 70
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 27 : صفحه 51
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 135
 • توضیح المسائل مراجع جلد 1 : صفحه 420
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 5
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 7 : صفحه 2
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 28 : صفحه 509، 529، 577، 585، 655، 781، 833
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 3 : صفحه 49، 75، 93، 261، 291، 365، 399
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 4 : صفحه 471، 584، 607، 645، 831، 868
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 3
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 5 : صفحه 3
 • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 5