پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام رضاع، نکاح مکروه

وابسته

برادر رضاعی

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 24 : صفحه 17