پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

نکاح مکروه

وابسته

زن سالخورده

منابع

  • الفقه جلد 62 : صفحه 92
  • مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) جلد 1 : صفحه 16
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 14 : صفحه 8
  • مهذب الاحکام جلد 24 : صفحه 18