پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

نکاح با کافر، نکاح موقت

اخص

نکاح موقت با کافر حکمی، نکاح موقت باکتابی

وابسته

کافر ( فقه )، نکاح دائم باکافر

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 289
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 19 : صفحه 536
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 620