پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

مستثنیات نگاه به نامحرم، نگاه به زن

وابسته

زن سالخورده

منابع

  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 3 : صفحه 8
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12 : صفحه 34
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 14 : صفحه 37
  • مهذب الاحکام جلد 24 : صفحه 47