پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

نگاه به نامحرم

وابسته

زن سالخورده، سالخورده، مرد سالخورده

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12 : صفحه 36
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 29 : صفحه 82، 96
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 14 : صفحه 47