پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «نگهداری» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

استمساک، امساک ( نگهداری )

اعم

افعال جوارحی ( فقه )

اخص

اقتناء، تخلیل ( سرکه )، حضانت ( فقه )، ذخیره سازی، نگهداری ابوین بیمار، نگهداری اسپرم، نگهداری جنین مرده، نگهداری رهن، نگهداری سگ در خانه، نگهداری گوسفند وقت ذبح، نگهداری گوشت قربانی در منا، نگهداری ماهواره، نگهداری مواد مخدر
به لحاظ حرمت:
نگهداری شراب، نگهداری کتب ضاله، نگهداری محرمات، نگهداری میت در الکل

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نگهداری به زیرصفحه نگهداری/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 6 : صفحه 254